About

In hun nieuwe functie dragen de boten nog volledig hun voorgaande voorkomen. Het monumentale verval bracht een einde aan het leven in het water maar vormt ook de start van een nieuw leven aan wal.
‘Bootbank’ is een ode aan de Amsterdamse nautische geschiedenis door afgedankte bootjes te redden van een onwaardig einde op de schrootplaats. Eenmaal doormidden krijgt de boot een nieuw leven op land als zitbank.

We leven in een tijd van economische en ecologische crisis, deze factoren worden steeds bepalender in het dagelijks leven. De producten worden niet meer enkel op vorm beoordeeld, de productie principes zijn uitgegroeid tot een veel grotere factor in de waardering der dingen.

‘Upcycling’ is een proces waarbij afgeschreven materialen worden omgezet in objecten die een groter gebruik en / of waarde hebben. Het huidige industriële systeem is er een die ‘neemt, maakt en afdankt’. Deze kan duurzamer worden door het centraal stellen van de ‘lifecycle’ ontwikkeling.

forgottenmonument

 

As a architectural designer Marcel van Wees (1975) has a small decade of experience in retail design and design for public space. In that role he worked on a variety of projects where he witnessed the shift to a more balanced way of dealing with materials and their reusability. Apart from day to day architectural projects, he is presently involved in a number of self-initiated activities in the north of Amsterdam.
Als architectonisch ontwerper heeft Marcel van Wees (1975) een kleine tien jaar ervaring in de retail design en het ontwerpen van openbare ruimte. In die rol heeft hij aan een verscheidenheid aan projecten gewerkt en was hij getuige van de verschuiving naar een meer evenwichtige manier van omgang met materialen en herbruikbaarheid. Afgezien van de dagelijkse architecturale projecten, is hij momenteel betrokken bij een aantal zelfgeïnitieerde activiteiten in het noorden van Amsterdam.
As a autonomous autodidact Daan Dijkstra (1981)invests his energy in a strong variety of projects. Having grown up in Zimbabwe has resulted in a broad perspective on live. With a first degree in physical education he has organized and initiated a scale of different events. As co-founder of ‘Biertaxi Amsterdam’ he has brought solace to many.
De autonome autodidact Daan Dijkstra (1981) investeert zijn energie in een sterke verscheidenheid aan projecten. Het opgroeien in Zimbabwe heeft gezorgd voor een breed perspectief op het leven. Met een eerste graad in lichamelijke opvoeding heeft hij een schaal aan verschillende evenementen geïnitieerd en georganiseerd. Als medeoprichter van ‘Biertaxi Amsterdam’ brengt hij troost voor velen.
Dijkstra & van Wees is a collaboration between Daan Dijkstra (1981) and Marcel van Wees (1975). Two creative entrepreneurs from the north of Amsterdam, who set up shop in the Tolhuistuin. As ‘urban pioniers’ they work on different projects like ‘Bootbank’, these can be public interventions, art-productions or schemes on cooperative urban development.
Dijkstra & van Wees is een samenwerking tussen Daan Dijkstra (1981) en Marcel van Wees (1975). Twee creatieve ondernemers uit het noorden van Amsterdam, die zich hebben gevestigd in de Tolhuistuin. Als ‘urban Pioniers’ werken ze aan verschillende projecten zoals ‘Bootbank’, dit kunnen publieke interventies zijn, kunstproducties of ontwikkelingen op coöperatieve stedelijke ontwikkeling.